Правила за просене в Кантон Базел- град

В град Базел се забраняват определени действия във връзка с просенето, както и е се забранява просенето на определени места.

Забранени действия:

  • забранено е организираното просене, изпращането на други лица да просят, или  използване на измамни методи при  просене ( например симулация на  нараняване)    
  • забранено е просенето по натрапчив и агресивен начин      

nach oben

Местни ограничения:

Забранено е просенето на обществени места или на места който са общодостъпни и чрез това да се нарушава обществената сигурност, спокойствие и ред. В това число влизат:

  • Просене в периметър 5 метра от входове и изходи на гари, магазини, банки, пощи,  музеи, театри,кина, хотели, ресторанти, жилищни и обществени сгради и  пространства.
  • Просене в периметър от пет метра от спирки на общественият и корабен транспорт, както и до банкови, платежни и билетни автомати или часовници за  паркиране. 
  • Просене по пазарите, както и в периметър от пет метра от сергий и заведения за бързо хранене. 
  • Просене в обществени паркове, градини,гробища, детски площадки, училища, подлези, както и в периметър от пет метра от входовете и изходите им.

Който не спазва тези изисквания може да бъде наказан с парична глоба.

nach oben

Освен това има и допълнителни правила които трябва да се спазват:

  • Забранено е да бъдат изпращани деца  да просят или да са там докато се проси.
  • Обществените места( зелени площи, места, улици) не може да се използват  за многократно пренощуване, както и за съхранение на предмети.
  • Също така е забранено на обществени  места удовлетворяването на физиологичните нужди. 
  • Включително е забранено хвърлянето на боклуци.

nach oben